Difference between revisions of "ອາຍແກັສແຫຼວ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ອາຍເກັສແຫຼວອາຍແກັສແຫຼວ (ພາສາອັງກິດ: Liquefied petroleum gas ຫຼື LPG) ແມ່ນ [[ເຊື້ອເພີງ]][[ທາດອາຍ]]ທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະທາດແຫຼວ ໃນ ອຸນະພູມປົກກະຕິ ຍ້ອນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃສ່ ທາດອາຍ ເຊັ່ນ ອາຍ[[ບູຕັນ]], ອາຍ[[ໂປຣປານ]]. ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນແບບສັ້ນວ່າ ອາຍເກັສLPອາຍແກັສLP
 
[[Image:LPG cylinders.JPG|thumb|ຖັງອາຍເກັສຖັງອາຍແກັສ LPG ຂະໜາດ 45 ກິໂລ]]
[[Image:Gaskessel_gr.jpg|thumb|ຖັງເກັສຂະໜາດໃຫຍ່ຖັງແກັສຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມັກເຫັນ ໃນ ໂຮງງານ[[ກັ່ນ]]]]
 
==ການຜະລິດ, ເກັບມ້ຽນ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ==
ຈະທຳການຮີບໂຮມເອົາ ອາຍເກັສຫຼັກອາຍແກັສຫຼັກ ຕາມ ບໍ່ນໍ້າມັນ, ບໍ່ອາຍເກັສ ຫຼື ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນ ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາດແຫຼວ ໂດຍ ອຸປະກອນເພີ່ມຄວາມກົດດັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຢັນ. ອັດຕາຄວາມກົດດັນ ທີ່ຈຳເປັນ ແມ່ນ 0.2MPa (ປະມານ 2 [[ຄວາມກົດດັນອາກາດ]]) ສຳຫຼັບ ອາຍບູຕັນ (butane, CH3-CH2-CH2-CH3) ແລະ 0.8MPa (ປະມານ 8 ຄວາມກົດດັນອາກາດ) ສຳຫຼັບ ອາຍໂປຣປານ (Propane, CH3-CH2-CH3). ບໍລິມາດຂອງທາດແຫຼວ ແມ່ນຈະປະມານ 1 ສ່ວນ 250 ຂອງເວລາເປັນທາດອາຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຂົນສົ່ງສະດວກຂຶ້ນ. ໂດຍປົກກະຕິ ບັນດາທາດອາຍນີ້​ ຈະບໍ່ມີກິ່ນ ແຕ່ ເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດຮູ້ໄດ້ເວລາມີເກັສຮົ່ວໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດຮູ້ໄດ້ເວລາມີແກັສຮົ່ວ ຈະມີການປະສົມກິ່ນໃສ່ ກ່ອນ ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໄປ.
 
==ການນຳໃຊ້==
ຈຳນວນລົດທີ່ໃຊ້ ອາຍເກັສLPອາຍແກັສLP ຢູ່ປະເທດ[[ຍີ່ປຸ່ນ]]
:95% ຂອງ [[ລົດຕັກຊີ]]ຈຳນວນທັງໝົດ ປະມານ 2 ແສນ 3 ໝື່ນ ຄັນ
:[[ລົດເມ]], [[ລົດຂົນສົ່ງ]], ປະມານ 30 ພັນຄັນ
:[[ລົດສ່ວນຕົວ]] ປະມານ 20 ພັນຄັນLPG
 
[[Categoryໝວດ:ເຊື້ອເພີງ]]
[[ໝວດ:ອາຍແກັສ]]
[[Category:ອາຍເກັສ]]
[[Categoryໝວດ:ນໍ້າມັນ]]
 
[[de:Flüssiggas]]
໒.໑໐໙

edits

ລາຍການການນຳທາງ