Difference between revisions of "ໜ້າຫຼັກ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
! <h2 style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">ຕ້ອນຮັບ</h2>
|-
|style="color:#000;"| [[Imageຮູບ:Wiki.png|right|ຂໍຕ້ອນຮັບສູ່ວິກີພິເດຍພາສາລາວ !!]]
ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາລານຸກົມພາສາລາວ ທີ່ເວັບໄຊຕ໌ນີ້ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ຄວາມຮູ້ທີ່ທ່ານຈະນຳມາສະເໜີ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນລາວຜູ້ອື່ນ ໆ. "ສາລານຸກົມພາສາລາວ ສ້າງໂດຍມະຫາຊົນ ແລະເພື່ອທຸກ ໆ ຄົນ". ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງ ວິກີພິເດຍ ພາສາອື່ນໆ ເຊັ່ນ [[:th:|ພາສາໄທ]], [[:eo:|ພາສາເອັສເປຣັງໂຕ]], [[:fr:|ພາສາຝຣັ່ງ]] ຫຼື [[:en:|ພາສາອັງກິດ]] ໂດຍສຶກສາແນວທາງ ເພື່ອທຳການຂຽນ ຫຼືແປເປັນພາສາລາວ ແລ້ວເອົາເຂົ້າໄວ້ໃນ ວິກີພິເດຍ ພາສາລາວແຫ່ງນີ້.
|-
! <h2 style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"> [[Imageຮູບ:Gold piece.png|20px]] ບົດຄວາມແນະນຳ</h2>
|-
|style="color:#000;"| {{Recommendarticle}}
|-
! <h2 style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Imageຮູບ:Exquisite-folder document vip.png|20px]] ຮູປພາບແນະນຳ</h2>
|-
|style="color:#000;"| <center> [[Imageຮູບ:Pha That Luang Vientiane LaosHallofmirrors.jpg|ພະທາດຫຼວງຮອລລ໌ອອຟມິນເຣອຣ໌|center|300px]] <br /> ຮູປພະທາດຫຼວງທີ່[[ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ]]ຮູບຮອລລ໌ອອຟມິນເຣອຣ໌ທີ່ພະຮາດຊະວັງແວຊາຍສ໌ ປາຣີສ </center>
|-
! <h2 style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">ປະກາດ</h2>
໑.໕໗໖

edits

ລາຍການການນຳທາງ