Jump to content

ພະພຸດທະຮູບແຊກຄຳ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳພາກ ພາຍໃນເມືອງມີວັດບູຮານ ເປັນທີ່ປະດິດຖານພະແຊກຄຳ ຊຶ່ງເປັນພະພຸດທະຮູບ ທີ່ສັກສິດຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງ ຍາມເສິກສົງຄາມຈະມີຊາວບ້ານເຫັນນ້ຳຕາໄຫລ ຈາກດວງຕາຂອງພະແຊກຄຳ