ຜູ້ໃຊ້:ReyBrujo/Dumps/20070419/Sites linked more than 1 times

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

Sites linked more than 1 times[ແກ້ໄຂ]

Sites linked more than 1 times as of April 19, 2007. Only articles in the main space are considered.

Link count Site
67 http://lo.wikipedia.org
3 http://ce.eng.usf.edu
2 http://en.wikipedia.org
2 http://th.wikipedia.org
2 http://www.gov.my
2 http://tools.wikimedia.de
1 http://laos.luangprabang.free.fr
1 http://games.msn.com
1 http://www.gamecenter.com
1 http://game.net
1 http://100.empas.com
1 http://prdownloads.sourceforge.net
1 http://www.omniglot.com
1 http://www.wikipedia.com
1 http://wikisource.org
1 http://samakomlao.blogspot.com
1 http://www.mahasan.com
1 http://s6.invisionfree.com
1 http://www.smcon.co.jp
1 http://www.jbic.go.jp
1 http://www.n-koei.co.jp
1 http://www.ausaid.gov.au
1 http://www.statistics.gov.my
1 http://www.malaysia-today.net
1 http://www.wp.icu.gov.my
1 http://www.bernama.com.my
1 http://www.tourism.gov.my
1 http://www.virtualmalaysia.com
1 http://www.pmo.gov.my
1 http://www.rtm.net.my
1 http://www.matrade.gov.my
1 http://www.smidec.gov.my
1 http://www.mel.nist.gov
1 http://histoire.du.metre.free.fr
1 http://www.example.org
1 http://web.archive.org
1 http://coolmaps.7wonders.googlepages.com
1 http://www.hillmanwonders.com
1 http://www.wonderclub.com
1 http://www.asce.org
1 http://www.chicagotribune.com
1 http://www.shekpvar.net
1 http://www.new7wonders.com
1 http://www.egwald.com