ປະເທດໄທໃນການປະກວດນາງງາມທີ່ສໍາຄັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

          ລາຍຊື່ຕົວແທນປະເທດໄທໃນງານປະກວດນາງງາມລະດັບນານາຊາດ ມິສໂວຣ໌ວ, ມິສຢູນີເວີຣສ, ມິສອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ, ມິສອິນເຕີຣ໌ຄອນຕິເນໂຕ້, ມິສເອີຣ໌ທ, ມິສຊຸປຣາເນຊັນແນລ, ມິສແກຣນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ ເປັນການປະກວດນາງງາມ 7 ເວທີ ລະດັບນານາຊາດ (ລະດັບແກຣນສະແລັມ) ເວທີການປະກວດຄວາມງາມຊາຍທີ່ຜູ້ຄົນໃຫ້ຄວາມນິຍົມ ແລະ ເຊື່ອຖືຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ການປະກວດຄວາມງາມຊາຍນານາຊາດ[ແກ້ໄຂ]

ສັນຍະລັກສີ

  •      ຮອງຊະນະເລີດ
  •      ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ
ปี ມິສຢູນີເວີຣສ ມິສໂວຣ໌ວ ມິສອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ ມິສເອີຣ໌ທ ມິສຊຸປຣາເນຊັນແນລ ມິສແກຣນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ
2020 อแมนด้า ออบดัม
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
ฏีญาภาร์ เศรษสิริสุวรรณ
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
เบญจรัตน์ อัครวนิชศิลป์ เอบิ
TBA
พัชรพร จันทรประดิษฐ์
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
2019 ปวีณสุดา ดรูอิ้น
ເຂົ້າຮອບ 5 ຄົນສຸດທ້າຍ
นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ
ເຂົ້າຮອບ 40 ຄົນສຸດທ້າຍ
สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์
ຊະນະເລີດ
ฏีญาภาร์ เศรษสิริสุวรรณ
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
แอนโทเนีย โพซิ้ว
ຊະນະເລີດ
อารยะ ศุภฤกษ์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 2
2018 โศภิดา กาญจนรินทร์
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
พิชาภา ลิมศนุกาญจน์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
กีรติกา จารุรัตน์จามร
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
นิรดา เจษฎาปรียกุล พิณรัตน์ มะวิญธร น้ำอ้อย ชนะพาล
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
2017 มารีญา พูลเลิศลาภ
เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย
ภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ รติยาภรณ์ ชูแก้ว
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
ปวีณสุดา ดรูอิ้น
ເຂົ້າຮອບ 8 ຄົນສຸດທ້າຍ
จิรประภา บุญเนื่อง
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
เปรมิกา พาเมล่า
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
2016 ชลิตา ส่วนเสน่ห์
ເຂົ້າຮອບ 6 ຄົນສຸດທ້າຍ
จิณณ์ณิตา บุดดี
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
ภัททิยา พงศ์ไทย
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
อัจฉรี บัวเขียว ชัชฎาภรณ์ กิมากรณ์
ອັນດັບທີ່ 28
สุภาพร มะลิซ้อน
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 2
2015 อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
ธัญชนก มูลนิลตา ศศิ สินทวี
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
ชาวิกา วัตรสังข์ ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ รัตติกร ขุนโสม
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
2014 พิมบงกช จันทร์แก้ว นนธวรรณ ทองเหล็ง
ເຂົ້າຮອບ 11 ຄົນສຸດທ້າຍ
ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 2
ศศิ สินทวี
ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ
ปรภัสสร ดิศย์ดำรง
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
ปรภัสสร ดิศย์ดำรง
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
เวฬุรีย์ ดิษยบุตร
(ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ)
อนัญญา มงคลไทย
(ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ)
2013 ชาลิตา แย้มวัณณังค์ กัญญาภัค โภคสมบูรณ์ ชลธิชา เที่ยงธรรม
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์
ມີສເອີຣ໌ທນ້ໍາ/ຮອງຊະນະເລີດ

(ຖືກປົດຈາກຕຳແໜ່ງ)
ธัญพร ศรีเสน
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
ญาดา เทพนม
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
2012 ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์ วัลเณซ่า เมืองโคตร รุ่งสินี ปัญจบุรี วรัทยา ว่องชยาภรณ์ นันทวัน วรรณจุฑา
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
ມິສແກຣນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2013 ໃນປະເທດໄທ ແລະປະເທດໄທ ໄດ້ສົ່ງຕົວແທນທຳອິດໃນປີ 2013
2011 ชัญษร สาครจันทร์ พัชริดา รอดคงคา
ເຂົ້າຮອບ 30 ຄົນສຸດທ້າຍ
กัณตพัฒน์ พีรดาชัยนรินทร์
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
ณิรัฐชา ตังติสานนท์
ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ
ปาณิกา วรบุญศิริ
2010 ฝนทิพย์ วัชรตระกูล สิริรัตน เรืองศรี
ເຂົ້າຮອບ 25 ຄົນສຸດທ້າຍ
ปิยะภรณ์ ดีจริง
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
วรรษพร วัฒนากุล
ມີສເອີຣ໌ທນ້ໍາ/ຮອງຊະນະເລີດ
เมธาวีร์ บูรพาสิงห์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
2009 ชุติมา ดุรงค์เดช พงศ์ชนก กันกลับ พิชา นามประดิษฐ์ รุจินันท์ พันธ์ศรีทุม
ເຂົ້າຮອບ 8 ຄົນສຸດທ້າຍ
×
2008 กวินตรา โพธิจักร อัมราภัสร์ จุลกะเศียน ภณัฐศรม คุ้มจิตร ปิยะภรณ์ ดีจริง
ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ
ມິສຊຸປຣາເນຊັນແນລ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2009 ໃນປະເທດໂປແລນ ແລະປະເທດໄທ ໄດ້ສົ່ງຕົວແທນທຳອິດໃນປີ 2010
2007 ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
กนกกร ใจชื่น ชมพูเนกย์ บดินทร์วรวัฒน์ จิราภรณ์ สิงห์เอี่ยม
ເຂົ້າຮອບ 8 ຄົນສຸດທ້າຍ
2006 ไอยวริญท์ โอสถานนท์
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
เมลิสา มหาพล วาสนา วงษ์บุญตรี
ເຂົ້າຮອບ 12 ຄົນສຸດທ້າຍ
ไพลิน รุ่งรัตนสุนทร
2005 ชนันภรณ์ รสจันทน์ สิรินดา เจนเซน สุกัญญา พิมมล กนกวรรณ เศรษฐพงษ์วนิช
อัจฉรา แมคคาย
(ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ)
2004 มรกต กิตติสาระ นิกัลยา ดุลยา สุนิสา ผาสุข รัชดาวรรณ คำเพ็ง
ເຂົ້າຮອບ 8 ຄົນສຸດທ້າຍ
2003 เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ เจนจิรา เกิดประสพ ปวีณา บำรุงรส
ເຂົ້າຮອບ 12 ຄົນສຸດທ້າຍ
เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
2002 จันจิรา จันทร์โฉม ทิชา เหลืองไพโรจน์ ปิยะนุช ฉ่ำบุญ
ເຂົ້າຮອບ 12 ຄົນສຸດທ້າຍ
ลลิตา อภัยวงศ์
2001 วรินทร ผดุงวิถี ลดา เองชวเดชาศิลป์ กนิฏฐกัณฑ์ แสงประจักษ์สกุล วิศนีย์ ขันอาสา
2000 กุลธิดา เย็นประเสริฐ × สรียาวรรธน์ พงศ์ขจร ມິສເອີຣ໌ທ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2001 ໃນປະເທດຟິລິບປິນ ແລະປະເທດໄທ ໄດ້ສົ່ງຕົວແທນທຳອິດໃນປີ 2001
1999 อภิสมัย ศรีรังสรรค์ กมลา กำภู ณ อยุธยา ×
1998 ชลิดา เถาว์ชาลี × ×
1997 สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ ธัญญา สื่อสันติสุข
ເຂົ້າຮອບ 5 ຄົນສຸດທ້າຍ
×
1996 นิรัชลา คำยา สิรินยา วินศิริ หรือ ซินดี้ บิชอพ ×
1995 ภาวดี วิเชียรรัตน์ ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา อรัญญาภรณ์ จตุรพรพันธ์
1994 อารียา สิริโสภา ปติญญา ทองศรี ×
1993 ฉัตฑริกา อุบลศิริ มธุรส เลิศศักดา สุพาศิริ พยัคศิริ
1992 อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เมธินี กิ่งโพยม ษรฉัตร สหัชธนชัย
1991 จิระประภา เศวตนันทน์ อิสริยะ อภิชัย ×
1990 ภัสราภรณ์ ชัยมงคล ชนากานต์ ชัยศรี ลักษมี เทียนกันฑ์เทศน์
1989 ยลดา รองหานาม ปทุมรัตน์ วรมาลี
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 3
พิมพิไล ไชยโย
1988 ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก
ຊະນະເລີດ
ปภัสรา ชุตานุพงศ์ ภัสสร บุญยเกียรติ
1987 ชุติมา นัยนา เบญจวรรณ ศรีละพันธ์ ประพาพรรณ บำรุงไทย
1986 ทวีพร คลังพลอย แสงระวี อัศวรักษ์ จันทนี สิงห์สุวรรณ
1985 ธารทิพย์ พงษ์สุข ปานเลขา ว่านม่วง ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล
1984 สาวิณี ปะการะนัง
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
อินทิรา อิ่มสมโภชน์ ปราณี เมียวนวม
1983 จินดา เนินกร่าง ทวินันท์ คงคราญ กษมา เสนาวัฒน์
1982 นิภาพร นาราพาณิชย์ อลิสา ขจรไชยกุล กานดา เตชะประทีป
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
1981 มาศสุภา กาพย์ประพันธ์ มาศสุภา กาพย์ประพันธ์ ศรีนวล อัตตะสาระ
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
1980 อาทิตยา พรหมคุณ อัญชลี ไชยสุวรรณ วนาลี เตมีรักษ์
1979 วงเดือน เกิดพุ่ม ทิพา สุภาพพรรณ ปัทมาวดี แอน
1978 พรพิศ สาครวิจิตร อรสา พานิชพันธ์ ×
1977 ลัดดาวัลย์ อินทร์ยา ศิรินภา สว่างล้ำ อำภา ภูษิต
1976 คัทรียา เอรีกุล ดวงชีวัน โกมลเสน ดวงรัตน์ ทวีโชคทรัพย์สิน
1975 วัลยา โทณะวณิก เรวดี ปัตตะพงษ์ ×
ศิริขวัญ นันทศิริ
(ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ)
1974 เบญจมาศ พลภัทรวิจารณ์ อรจิรา ฉายศาสตรา ยุวดี ศิริรัชตา
1973 กนกอร บุญมา พรพิศ สาครวิจิตร จินตนา เตชะมณีวัฒน์
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
1972 นิภาภัทร สุดศิริ จินตนา จิตโสภณ
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
สรินยา ทัตตวร
1971 วารุณี แสงศิรินาวิน บุญยงค์ ทองบุญ สุภัค ลิขิตกุล
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
1970 × เตือนใจ อัมนรรคมาศ พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
1969 แสงเดือน แม้นวงศ์ × อุษณีย์ เพ็ญพิมล
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
1968 อภันตรี ประยุทธเสนีย์
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
พินนะรัฐ ทนันไชย
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
รุ่งทิพย์ ภิญโญ
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
1967 × × ×
1966 จีรนันทน์ เศวตนันทน์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 2
× ×
1965 อาภัสรา หงสกุล
ຊະນະເລີດ
× ×
1964 × × ×
1963 × × ×
1962 × × ×
1961 × × ×
1960 × × ×
1959 สดใส วานิชวัฒนา × ມິສອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1960 ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະໄດ້ຮັບການໂອນກຳມະສິດໃນປີ 1968 ໃນປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ແລະປະເທດໄທ ໄດ້ສົ່ງຕົວແທນທຳອິດໃນປີ 1968
1958 × ×
1957 × ×
1956 × ×
1955 × ×
1954 อมรา อัศวนนท์ ×
1953 × ×
1952 × ×
1951 ມິສຢູນີເວີຣສ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1952 ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະປະເທດໄທ ໄດ້ສົ່ງຕົວແທນທຳອິດໃນປີ 1954 ×
- ມິສໂວຣ໌ວ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1951 ໃນປະເທດອັງກິດ, ສະຫະຣາຊອານາຈັກ ແລະປະເທດໄທ ໄດ້ສົ່ງຕົວແທນທຳອິດໃນປີ 1968
ปี ມິສອິນເຕີຣ໌ຄອນຕິເນໂຕ້ ມິສທົວລິຊຶມຄວີນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ ມິສທົວລິຊຶມອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ
2020
พัดชาพลอย เรือนดาหลวง
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
2019 นฤมล คำพันธ์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 2
ชมพูนุท พึ่งผล
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
2018 อิงชนก ประสาตร์
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
ฉัตรฑิรา มิชาส์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
เมธาวี ธีรลีกุล
2017 ศรุชา นิลจันทร์ กมลรัตน์ ทานนท์
2016 อาทิตยา คุณนะลาภัทร
ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
พิมพ์ชนก จิตชู
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
พิณิชา กิจเกษมพงศา
2015 บุญญาณี สังข์ภิรมย์
ເຂົ້າຮອບ 17 ຄົນສຸດທ້າຍ
เกศโมฬี โรจนประดิษฐ์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
2014 ภัทราพร หวัง
ຊະນະເລີດ
วรางคนาง วุฑฒยากร
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
2013 กีรติกา สว่างแจ้ง
เເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ
สกาววรรณ สิงหปรีชา สุนิดพร ศรีสุวรรณ
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
2012 คาร์ล่า พอร์ตเตอร์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
สุพัตรา จูเจริญ
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
2011 กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท กันตพัฒน์ พีรดาชัยนรินท์
ຊະນະເລີດ
ภัสราภรณ์ คนคำแหง
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 2
สุชญา เรืองศรี
2010 พิมพวรรณ บรรจงศิริ พรรณารา พุ่มเจริญ
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
2009 รฐกร สถิตบุตร ปิ่นอนงค์ โพธิ์สุภาพ
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
ชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ
พีรีญา วิริยะพันธุ์
2008 ภีรดา ขจรมาลี พิชามญช์ เขียวทอง
ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ
อนัญญา ชินแสงชัย
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 3
2007 บัวชมพู วารี
ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ
วาสนา วงษ์บุญตรี
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1
2006 นุศรา สุขหน้าไม้
ເຂົ້າຮອບ 12 ຄົນສຸດທ້າຍ
สุจิตรา พระอาทิตย์สุขุม
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
สุวรัตน์ การกรณ์
ເຂົ້າຮອບ 8 ຄົນສຸດທ້າຍ
2005 ณหทัย เล็กบำรุง นิษฐกานต์ สาธร พรทิพย์ ประเสริฐสงค์
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 4
2004 สุนิสา ผาสุข ปวีณา บำรุงรส
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 3
ภัทราพันธ์ วิลาศ
ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ
2003 × × สุจิตรา พระอาทิตย์สุขุม
2002 × × ปิยะนุช ฉ่ำบุญ
ຊະນະເລີດ
2001 × × หัสดี บุตรีวงศ์
2000 แสงนภา บุรีศรี
ເຂົ້າຮອບ 12 ຄົນສຸດທ້າຍ
× ×
1999 × × นิรัชลา คำยา
ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 3
1998 × ×
1997 × ×
1996 × ×
1995 × ×
1994 × ×
1993 ×
1992 ×
1991 ×
1990 ×
1989 ×
1988 ×
1987 ×
1986 ×
1985 ×
1984 ×
1983 ×
1982 ×
1981 ×
1980 ×
1979 ×
1978 ×
1977 ×
1976 ×
1975 ×
1974 ×
1973 ×
1972 ×
1971
×
1951-
1970
ມິສອິນເຕີຣ໌ຄອນຕິເນໂຕ້ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1971 ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດປານາມາ, ປະເທດປວຍຣ໌ໂຕຣີໂກ ແລະປະເທດໄທ ໄດ້ສົ່ງຕົວແທນທຳອິດໃນປີ 2000

× ບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນ
ບໍ່ມີການຈັດປະກວດ

ຊື່ການປະກວດ ເຂົ້າຮອບ ຜົນດີທີ່ສຸດ
ມິສຢູນີເວີຣສ 11 ຊະນະເລີດ (1965, 1988)
ມິສໂວຣ໌ວ 10 ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 1 (2018)
ມິສອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ 19 ຊະນະເລີດ (2019)
ມິສເອີຣ໌ທ 10 ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 2 (2010, 2013)
ມິສຊຸປຣາເນຊັນແນລ 6 ຊະນະເລີດ (2019)
ມິສແກຣນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ 7 ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບທີ່ 2 (2016, 2019)
ມິສອິນເຕີຣ໌ຄອນຕິເນໂຕ້ 10 ຊະນະເລີດ (2014)
ມິສທົວລິຊຶມຄວີນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ ຊະນະເລີດ (2011)
ມິສທົວລິຊຶມອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ ຊະນະເລີດ (2002)
ທັງຫມົດ 73 ຊະນະເລີດ: 5 (ມິສຢູນີເວີຣສ 1965, 1988), (ມິສທົວລິຊຶມອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ 2002), (ມິສທົວລິຊຶມຄວີນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ 2011),
(ມິສອິນເຕີຣ໌ຄອນຕິເນໂຕ້ 2014), (ມິສອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ 2019), (ມິສຊຸປຣາເນຊັນແນລ 2019)

ເພີ່ມເຕີມ[ແກ້ໄຂ]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ແກ້ໄຂ]