ບ້ານເມືອງນ້ອຍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ບົດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຂະຫຍາຍຕໍ່, ທ່ານສາມາດເພີ່ມເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຮູ້ ຫລື ທີຖືກຕ້ອງໃນບົດຄວາມບົດນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເມືອງລາວກາຍເປັນທີ່ຮັບຮູ້ແກ່ທຸກໆຄົນ

ຄວາມເປັນມາຂອງ ບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ບ້ານເມືອງນ້ອຍ, Mouang Noiy Village, Village de Mouang Noi ແມ່ນບ້ານໝຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ບ້ານເມືອງນ້ອຍ ຫລື ໃນຊື່ທີ່ທຸກຄົນຮູ້ຈັກກັນດີ ແມ່ນ ບ້ານນ້ອຍຊຽງດາ (ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ບ້ານຊຽງດາ ແມ່ນອີກບ້ານໝຶ່ງຖັດຈາກບ້ານເມືອງນ້ອຍ, ເຊິງມີຂົວຂັ້ນລະຫວ່າງສອງບ້ານ ເຊີ່ງໄດ້ຖືກເອີ້ນກັນມາຈົນຕິດປາກວ່າ ຂົວຊຽງດາ)

ຕາມການບອກເລົ່າຂອງເຖົ້າແກ່, ບ້ານເມືອງນ້ອຍໃນອະດີດ ແມ່ນເມືອງນ້ອຍເມືອງໝຶ່ງ ທີ່ມີເຈົ້າເມືອງຄັກແນ່, ແຕ່ໃນເມື່ອສະໄໜກ່ອນມີເມືອງຫລາຍເກີນໄປເມືອງນ້ອຍແຫ່ງນີ້ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນບ້ານ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ບ້ານ ເມືອງນ້ອຍ ໃນປະຈຸບັນນັ້ນເອງ.

ປະຊາກອນ ບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ສະຖິຕິປີ 2010 :

ມີຈຳນວນ ຄົວເຮືອນ ທັງໝົດ 392 ຄົວເຮືອນ ມີຈຳນວນ ປະຊາກອນ ທັງໝົດ 1991 ຄົນ ເປັນ ຍິງ 967 ຄົນ

ນາຍບ້ານບ້ານເມືອງນ້ອຍປີ 2010-2013 ແມ່ນ ທ່ານ ພໍ ໂນວອມ

ທຳມະຊາດບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ຈາກການບອກເລົ່າ, ບ້ານເມືອງນ້ອຍໃນສະໄຫມກ່ອນເປັນຫມູ່ບ້ານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປ່າທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກບຸກເບີກ ຫລື ຈັບຈອງເປັນເຈົ້າຂອງ. ທາງຟາກເທິງຂອງບ້ານທີ່ເປັນປ່າຈະມີທົ່ງນາທີ່ສາມາດເຮັດທັງນາໄດ້ ແລະ ໃນປ່າທີ່ສາມາດປູກເຂົ້າໄຮ່ໄດ້ (ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າການ ສັກເຂົ້າໄຮ່ ເຊິ່ງເປັນຂົ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການນໍ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍເພື່ອການຈະເລີນເຕີມໂຕ, ເປັນເຂົ້າທີ່ເມັດໃຫຍ່, ເຊິ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ເຫັນໄທບ້ານເກັບກ່ຽວແມ່ນ ປີ 2010). ນອກນີ້ຍັງມີດິນນາບາງສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດນາໄດ້ເພາະດິນນັ້ນເຄັມຫລາຍ, ຊາວບ້ານສາມາດເຮັດ ບໍ່ເກືອ ໄດ້. ຫັນກັບມາອີກຟາກຫນຶ່ງຂອງບ້ານແມ່ນ ຟາກທີ່ເປັນບຶງ, ເຊິ່ງແມ່ນບຶງດຽວກັນທີ່ເຊື່ອມມາແຕ່ ບຶງທາດຫລວງ. ໃນອາດີດປະມານ 40 ປີນັບຄືນຈາກປີ 2012 ຍັງເປັນ ປ່າຊາຍເລນ ຢູ່, ເປັນປ່າທີ່ຮົກເຮື້ອ, ທັງມືດຍ້ອນມີກົກໄມ້ ແລະ ຫຍ້າຫລາຍ ແຕ່ມັນຫາກແມ່ນແຫລ່ງອາຫານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງໄທບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າບຶງແຫ່ງນີ້ຈະແຝງດວ້ຍອັນຕະລາຍນາໆຊະນິດທີ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນກໍ່ຕາມ.

ການສຶກສາບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ການກະຊິກຳບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ວັດທະນະທຳບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ຫັດຖະກຳພື້ນບ້ານຂອງຊາວບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ສາທາລະນະສຸກຂອງບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງບ້ານເມືອງນ້ອຍ[ແກ້ໄຂ]

ບ້ານເມືອງນ້ອຍປີ2013[ແກ້ໄຂ]

ໄດ້ເລີືມມີການສ້າງເສັ້ນທາງຈາກທ້າຍຫມູ່ບ້ານເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ເສັ້ນທາງບ້ານດອນກອຍລິ້ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຊື່ຜູ້ຂຽນ: ລູກຫລານເມືອງນ້ອຍ Phetsamone STS