ບ້ານຫາດຊຽງດີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ບ້ານຫາດຊຽງດີ ຕັ້ງຢູ່ແຄມ ແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ມີສອງຮ້ອຍປາຍຄອບຄົວ ປະຊົາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ມີອາຊີບ ປູກຝັງແລະລ້ຽງສັດ ເປັນຕົ້ນຕໍ ລະດູແລ້ງ ກະເຮັດນາແຊງ ແລະ ປູກພືດຜັກຕາມລະດູການ ທິດເຫນືອ ຕິດກັບ ບ້ານຜັກອີ່ຕູ່(ຜັກນາງຕູ່), ທີດໄຕ້ ຕິດກັບ ບ້ານ ດົງສະຫງຳ , ທີດຕາເວັນ ຕົກຕິດກັບ ບ້ານ ນາມັນປາ, ທິດ ຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ ແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ, ເຊິງເປັນຊາຍ ແດນ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ບ້ານຫາດຊຽງດີ ເປັນບ້ານເກົ່າແກ່ ຕາມສັງເກດ ຄີດວ່າຫນ້າຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນບ້ານບໍ່ຕ່ຳກ່ອນ ສອງຮ້ອຍປາຍປີ ອີງໃສ ແຜ່ນຫີນ ທີ່ຂຽນ ດ້ວຍຕົວອັກຂະຣະທັມ ບູຮານ ທີ່ຫມາຍຂອບເຂັດ ໃນການກໍ່ສ້າງວັດ ເມື່ອຄັ້ງມີການສ້າງທາງຜ່ານບັງເອີນລົດກວາດທາງ ໄປກວາດເອົາຫີນ ທີຫມາຍຂອບເຂດວັດນັ້ນ ຂື້ນມາ ເປັນຫລັກຖານ ແລະ ຍັງມີຕົ້ນຍາງ ທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍອຸ້ມຄົນ ຕາມສັນນີຖານ ອາຍຸບໍ່ຫນ້າຈະນ້ອຍກ່ອນພັນປີ ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານ ແມ່ນນັບຖື ພຸດທະສາສະຫນາ ເປັນຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທ ເປັນບ້ານໃຈກາງ ຂອງເຂດ ມີໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ ມີສຸກສາລາ, ມີລະບົບໄຟຟ້າ ໃຊ້ຫມົດບ້ານ,