ບ້ານລາວເທິງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເປັນຫມູ່ບ້ານສອງຂ້າງທາງລຽງລາຍເປັນໄລຍະໄປຕະຫລອດ ສະຫລັບກັບຖານ "ກອງຫລອນ" ຊາວບ້ານກຸ່ມນີ້ ເປັນລາວສູງ ແລະ ລາວເທີງຊຶ່ງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ໃຫ້ອົບຍົບຈາກຫມູ່ບ້ານ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຂົ້າໄປໃນເຂດພູເຂົາມາຕັ້ງຢູ່ໃໝ່ແຄມຖະໜົນ ເພື່ອໃຫ້ສອງຂ້າງທາງມີຄວາມຈະເລີນຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ປ່ຽວໜ້າຢ້ານເໝືອນສະໄໝກ່ອນ ສ່ວນກອງຫລອນນັ້ນເປັນທະຫານບ້ານ ບາງເທື່ອແຕ່ງຕົວ ເໝືອນຊາວບ້ານທຳມະດາແຕ່ຖືອາວຸດ.