ບ້ານນ້ຳປຸກເມຶອງຫ້ອຍຊາຍແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ແຂວງບໍ່ແກ້ວເປັນແຂວງມີຊາຍແດນຕິດກັບ2ປະເທດເຊັ່ນ:ໄທ,ພະມ້າ ນອກນັ້ນແຂວງບໍ່ແກ້ວຍັງມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າແຕກຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນຊົນເຜົ່າຍອນ,ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ດຸໝັ່ນຂະຫຍັງພຽນອົດທົນ ພາສາປາກເວົ້າກໍ່ເປັນເອກກະຫຼັກປະຈຳເຜົ່າມີການເວົ້າຕ່າງຈາກສຳນຽງພາສາກາງ ບ້ານ ນ້ຳປຸກເປັນບ້ານທີ່ກວ້າງເປັນດິນພຽງ 65% ສ່ວນ 10% ຈະເປັນບ່ອນໂນນ ສ່ວນ 25% ແມ່ນ ເປັນພູດອຍ ບ້ານນ້ຳປຸກ ແມ່ນມີຊາຍແດນຕິດກັບຫຼາບກູ່ມບ້ານທີ່ອ້ອມແອ້ມ ເຊັ່ນ: -ທິດເໜືອຕາເວັນຕົກ ແມ່ນ ຕິດກັບ ໄຊຈະເລີນ -ທິດເໜຶອຕາເວັນອອກ ແມ່ນຕິດກັບບ້ານນ້ຳສະຫນອກໃຕ້ -ທິດເໜອຕິກກັບ ນ້ຳປູກ -ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍນ້ອຍ ຄົນບ້ານນ້ຳຈະອາໄສຕາມແທບລ່ອງແມ່ນ້ຳ ແລະ ບ່ອນດຶນພຽງສະດວກໃນການທຳມາຫາກິນເປັນຕົ້ນແມ່ນໝູ່ບ້ານ ນ້ຳປຸກ ເມືອງຫ້ອຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພາະວ່າເຂດທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຕັັ້ງຖິ້ນຖານນັ້ນເປັນເຂດດິນພຽງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ເໝາະສຳລັບການເຮັດນາ,ການປູກຝັງຕ່າງໆ ປະຊາຊົນບ້ານບ້ຳປຸກ ຈະເຮັດນາເປັນອາຊິບຕົ້ນ ຕໍນອກນັ້ນຍັງເຮັດ ສວນສາລີ ຖົ່ວດິນ,ຖົ່ວເຫຼືອງ.ຄົນບ້ານນ້ຳປຸກເປັນຄົນຍີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສເວົ້າມ່ວນຄົນທີ່ໄປຢ້ຽມຍາມ ຈະຖືກຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກຜີ່ນ້ງຄົນບ້ານນ້ຳປຸກ