ບ້ານນາອຸດົມໃຊ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ເປັນບ້ານທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຸດຂອງເມືອງໃຊພທອງ.ເຊິ່ງຕິດຈອກກັບເມືອງສອງຄອນທີ່ບ້ານນາຄຳນົນພາກຕາເວັນອອກ.ທິດໃຕ້ຕິກກັບບ້ານໃຫມ່.ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບບ້ານນາຈານແລະເຫນືອຕິດກັບບ້ານໂນນສົມບູນ....ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຍຶດຖືອາຊີບທຳນາເພາະເປັນເຂດເຫມາະສົມດ້ານກະສິກຳ..ບ້ານດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂຶ້ນດ້ວຍການຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຈາກປະຊາຊົນຫຼາຍບ້ານຫຼັງຈາກປະເທດໄດ້ປົດປ່ອຍແລະສະຫງົບສຸກເຊິ່ງທຳອິດແມ່ນພໍ່ເຖົ້າທິດສານໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຈາກບ້ານໂນນສົມບູນພ້ອມກັບພໍ່ເຖົ້າຖ້ຳແລະພໍເຖົ້າຄູນເຊິ່ງກໍ່ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງບ້ານໃນປີ1994.

ຂຽນໂດຍ:ທ້າວ ເກາະແກ້ວ ສີບຸນເຮືອງ