ບ້ານທ່າຊ້າງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ບ້ານ ທ່າຊ້າງ, ມ. ປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Thaxang village, Pakngeum district, Vientiane capital, Lao PDR.

ບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນບ້ານມາໄດ້ກວ່າ 40 ປີແລ້ວ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວປະຊາຊົນທັງໝົດແມ່ນເປັນຊົນເຜົ່າເມີ້ຍ, ທີ່ໄດ້ມີຖີ່ນຖານຍົກຍ້າຍມາຈາກເມືອງປາກກະດີງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ໂດຍເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖີເອົາການກະສິກຳ ເປັນຫຼັກໃນການປະກອບອາຊິບ ເຊີ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກປອດສານພືດ ເຊີ່ງໄດ້ມີການເຮັດເປັນກຸ່ມກ້ອນ ທີ່ສ້າງເປັນລາຍຮັບຫຼັກຂອງຄອບຄົວ ໃນປະຈຸບັນກໍ່ຖືວ່າເປັນລາຍຮັບທີ່ດີ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ບ້ານທ່າຊ້າງ ໄດ້ເປັນບ້ານພັນທະນາ ແລະ ບ້ານວັດທະນາ ຂອງ ມ. ປາກງື່ມ, ກໍ່ຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Link[ແກ້ໄຂ]