ບ້ານຂ້ອນ ເມືອງແບ່ງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ບ້ານຂ້ອນເມືອງແບ່ງ(ອັງກິດB.Khone)ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງແບ່ງປະມານ25ກິໂລແມັດ ເປັນບ້ານເປົາຫມາຍບ້ານສາມສ້ຳງຂອງເມືອງແບ່ງ