ບຸກຄະລິກະພາບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ບຸກຄະລິກະພາບແມ່ນລັກສະນະລວມ ພຶດຕິກໍາ ຂອງບຸກຄົນດ້ານຊີວິດສ່ວນຕົວ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໃນການຢູ່ໃນສັງຄົມໃດໜຶ່ງ ນັ້ນເປັນພຽງຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍແບບລວມໆເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງເຖີງດ້ານຮູບຮ່າງ, ນິໃສໃຈຄໍໃດໆເລີຍ ມັນໝາຍເຖີງຮູບຮ່າງ,ການແຕ່ງກາຍ, ກິລິຍາທ່າທາງ, ຄວາມສາມາດ...