ນິດຖະວຸດ ໃສເກື້ອ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Nattawut Saikua (1).jpg

ນິດຖະວຸດ ໃສເກື້ອ ຊື່ອເລ່ນ ເຕ້ນ ອດີດຮິດຸະມນຕີໍຊ່ວຍກຮະທຮວງພານຶດ ແລະກຮະທຮວງກະເສດ ໃນຮິດຖະບານຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ແກນນຳ ນປຊ