ນິຍາມ ການບໍລິຫານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ການບໍລິຫານການເງິນ ໝາຍເຖິງ ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນ ໃນການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນຕາມລະບຽບການ ເຊັ່ນ: ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ພ້ອມທັງສະຫລຸບລາຍງານ ປະຈໍຳເດືອນ ປະຈໍຳງວດ ແລະ ປະຈຳປີ