ນາງສາວຖິ່ນໄທງາມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ນາງສາວຖິ່ນໄທງາມ
ປະເພດການປະກວດນາງງາມ
ສໍານັກວຽກໃຫຍ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ
ພາສາທາງການ
ພາສາໄທ
ອົງກອນແມ່
ເວັບໄຊທາງການນາງສາວຖິ່ນໄທງາມ

การประกวดนางสาวถิ่นไทยงามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.ส.พวงแก้ว อุปาละ ดำรงตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงามเป็นคนแรก ซึ่งนับว่าเป็นเวที ประกวดที่มีสาวงามระดับแนวหน้าเข้าร่วมประชันความงามทุกครั้งที่มีการประกวด และสาวงาม จากเวทีนี้มีจำนวนไม่น้อยได้ก้าวขึ้นสู่ชัยชนะในความงามระดับชาติเสมอมา เช่น คุณนวลสวาท เปาโรหิต(ลังกาพินธ์) นางสาวถิ่นไทยงามปี พ.ศ.2496 ได้รับตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ 1 คุณชุติมา นัยนา นางสาวถิ่นไทยงามปี พ.ศ.2530 ครองตำแหน่งนางสาวไทย ปี พ.ศ.2530 คุณปภัสรา ชุตานุพงษ์ รองนางสาวถิ่นไทยงามปี พ.ศ.2531 ครองตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี พ.ศ.2531 การประกวดนางสาวถิ่นไทยงามได้ย้ายสถานที่มาจัดที่จังหวัดเชียงรายและดำเนินจัดประกวดในงานประจำปีของจังหวัดเชียงรายตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ พ.ศ.2545 น.ส.จันจิรา จันทร์โฉม นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2544 รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี พ.ศ.2545 และรองนางสาว ถิ่นไทยงามอันดับ 1 ปี พ.ศ.2545 น.ส.ธนวรรณ จุลมณีโชติ ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สในปีเดียวกัน และ ปี พ.ศ.2555 น.ส.สุพัตรา จูเจริญ รับตำแหน่งรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ในปี พ.ศ.2558 และล่าสุด น.ส. จิณณ์ณิตา บุดดี นางสาวถิ่นไทยงามปี พ.ศ.2557 ได้ครองตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2559 การประกวดนางสาวถิ่นไทยงามก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 66 บนเกียรติประวัติที่งดงามของการประกวดนี้ ซึ่งในปีนี้ กองการประกวดได้มุ่งหมายให้ งานประกวดที่มีตำนาน อันงดงามและยาวนานนี้ ยิ่งใหญ่สมค่า ”นางสาวถิ่นไทยงาม”

ລາຍຊື່ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ[ແກ້ໄຂ]

ປີ ຜູ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຮອງຊະນະເລີດ ສະຖານທີ່ຈັດການປະກວດ ຈັງຫວັດເຈົ້າພາບ ຜູ້ເຂົ້າປະກວດ
2494 พวงแก้ว อุปาสะ
2495
2496 นวลสวาท เปาโรหิต(ลังกาพินธ์)
2497 สุชิรา ศรีบุรี(ศรีสมบูรณ์)
2498
2499 สืบเนื่อง กันภัย
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530 ชุติมา นัยนา
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2540
2541
2542
2543 ณฐพรรณ พรพรหม
2544 เจนจิรา พรหมปัญญา

(จันจิรา จันทร์โฉม)

2545 กนกวรรณ ฝั้นเงิน
2546 สุตาภัทร พร้อมมูล
2547 ภาสินี วงษ์บุญตรี
2548 มณิสรา เทศอุดม
2549 มนัญชญา นามประดิษฐ์
2550 กาญจนา เอกเกษมสุข(กัณตภัทธ์)
2552 เพชราภรณ์ เมตตา

(พรพิมล สุขใหม่)

2553 ณพวรรณ ปัญญา วิลาสินี ทีปั่น

สรารัตน์ พงศ์ชู

ผ่องพรรณ แก้วมะโน

ปรียาภรณ์ พวงมาลัย

2554 ชิษณุชา พึ่งเพียร
2555 ภทรพรรณ พรพรม

(สุพัตรา จูเจริญ)

เกศโมลี โรจนประดิษฐ์

สุภาพร มะลิซ้อน

มัชฌิมาลา สุทธนะ

สริยา สมานวงศ์

2556 ฝนทิพย์ กลิ่นภักดี เบญภา เบญญา

รวัตชนันต์ พัฒนปุณณธร

ปาริฉัตร จิ้วพานิช

วันทนีย์ ฟักแก้ว

2557 จิณณ์ณิตา บุดดี

(ชุติมณฑน์ บุดดี)

มาลินี บุญอ่อน

กานต์รวี ศรีตระพันธ์

ธนัชพร ฟ้าหวั่น

แพรวโพยม ลักษิตานนท์

2558 โรชาสิริ ทรงชน บงกช อิ่นคำ

ลลิตา หงสะมัด

ธนพร โพธาติ๊บ

ณัฎฐ์ภภัสสร สุขรัตน์

2559 ชรัชดา พิทักษ์บุตร ณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์

กชกร ต้องใจ

วิลาวรรณ แอนเคอสัน

ภัททิยา พงศ์ไทย

2561 กมลชนก ดิลกรัชตสกุล แพรววนิต เรืองทอง

วิสุตาภัทร อุบลรัศมี

รัญชิดา ศรีชนะ

กรรณิกา แซ่ตุ้น

2562 กรองทอง จันทรสมโภช อรณพรรณ ณ เชียงใหม่

ปาณิศา สุทธิสว่าง

รัมพร ปั้นอินทร์

กุลธิดา ทองเลิศ

คฤหาสน์ลลีล์ยา ภายในเอซ สตูดิโอ รังสิต 40
  • ชรัชดา พิทักษ์บุตร ตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Tourism World 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • กมลชนก ดิลกรัชตสกุล สู้ศึกบนเวที Miss Global 2018 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
  • กุลธิดา ทองเลิศ รองนางสาวถิ่นไทยงาม 2562 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวด Miss Tourism World 2019 ณ เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • กรองทอง จันทรสมโภช สู้ศึกบนเวที Miss Global 2019 ที่ ประเทศฟิลิปปินส์

ເພີ່ມເຕີມ[ແກ້ໄຂ]

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ແກ້ໄຂ]