Jump to content

ທາທາຣັສ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເພີເຊຟະນີ ຄວບຄຸມ ຊີຊີຟັສ ໃນນາລົກ, ໄຫທີ່ມີຮູບແຕ້ມສີດຳສະໄໝເກຣັກບູຮານ, c. 530 ກ່ອນ ຄສ.

ໃນຕຳນານເທບດັ້ງເດີມ ເບື້ອງລຸ່ມຂອງຢູເຣນັສ, ໄກອາ ແລະ ພອນຕັສ, ທາທາຣັສ ຫຼື ທາທາຣອສ (ເກຣັກ: Τάρταρος ແປວ່າ "ສະຖານທີ່ເລິກ") ເປັນຂຸມເລິກ ຫຼື ອະເວຈີທີ່ເລິກ ແລະ ມືດມົນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ ຖືກໃຊ້ເປັນຄຸກມືດສຳລັບທໍລະມານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຈັບປວດແກ່ໂຄຣນອສເຊິ່ງຢູ່ໃຕ້ໂລກບາດານເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຊຸສໃຊ້ກ່ຽວຂອງໂຄຣນອສສັບໂຄຣນອສຜູ່ເປັນບິດາອອກເປັນພັນຊິ້ນ ແລ້ວໂຮຍລົງໄປໃນນາລົກທາທາຣັສຕາມຕຳນານເກຣັກ ໃນກໍຈີອັສ ຜົນງານຂອງປຼາໂຕ (ປະມານ 400 ປີກ່ອນ ຄສ) ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ

ເຊັ່ນດຽວກັບສິ່ງດັ້ງເດີມອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ໂລກ ແລະ ເວລາ) ທາທາຣັສເອງກໍເປັນອຳນາດ ຫຼື ເທບທີ່ມີມາແຕ່ເດີມດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

ໝວດໝູ່:ຕຳນານເທບເກຣັກ