ຊົນເຜົ່າໃນລາວ2

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
 ໝວດ​ພາສາ​ລາວ-​ໄຕ
  ເຜົ່າ​ແຊກ 
  ເຜົ່າຍວນ 
   ເຜົ່າໄຕ 
   ເຜົ່າ​ໄທ​ເໜືອ 
   ເຜົ່າ​ຜູ້​ໄທ 
   ເຜົ່າ​ຢັ້ງ 
   ເຜົ່າ​ລາວ 
   ເຜົ່າ​ລື້
 ໝວດ​ພາສາ​ຈີນ-ຕີ​ເບ​ດ ​ເຜົ່າ ສິງ​ສີລິ
   ເຜົ່າ ສິງ​ສີລິ
  ເຜົ່າ ສີລາ
  ເຜົ່າ ລາຫູ 
  ເຜົ່າ ໂລໂລ
  ເຜົ່າ​ຫໍ້ 
  ເຜົ່າອາຄາ
  ເຜົ່າ ຮ່າ​ຍີ່
 ໝວດ​ພາສາມ​ອນ-ຂະ​ແມ
  ເຜົ່າ​ກຶມ​ມຸ 
   ເຜົ່າ ກະຕາ​ງ 
   ເຜົ່າ ກະຕູ 
   ເຜົ່າ​ກຣຽງ 
   ເຜົ່າກຣີ 
   ເຜົ່າ ຂະແມ 
   ເຜົ່າ​ງວນ 
   ເຜົ່າເຈັງ 
   ເຜົ່າສາມຕ່າວ 
   ເຜົ່າ​ສະ​ດາງ 
   ເຜົ່າຊ່ວຍ 
   ເຜົ່າຊິງມູນ 
   ເຜົ່າ ຍະເຫີນ 
   ເຜົ່າ ຕະ​ໂອ້​ຍ 
   ເຜົ່າ ຕຣ່ຽງ 
   ເຜົ່າ ​ຕຼີ
   ເຜົ່າ ຕູມ
   ເຜົ່າ ແທ່ນ
   ເຜົ່າ ບິດ
   ເຜົ່າ ເບຣົາ
   ເຜົ່າ ປະໂກະ
   ເຜົ່າ ໄປຣ
   ເຜົ່າ ຜ້ອງ
   ເຜົ່າ ມະກອງ
   ເຜົ່າ ມ້ອຍ
   ເຜົ່າ ຢຣູ
   ເຜົ່າ ແຢະ
   ເຜົ່າ ລະເມດ
   ເຜົ່າ ລະວີ
   ເຜົ່າ ໂອຍ
   ເຜົ່າ ເອີດູ
   ເຜົ່າ ຮ່າຮັກ
 ໝວດ​ພາສາ​ມົ້ງ-ອີ​ວມຽນ
  ເຜົ່າ ມົ້ງ 
  ເຜົ່າ ອີວມຽນ