ຄວາມໝາຍຂອງແຮງຈູງໃຈ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ແຮງຈູງໃຈໝາຍເຖິງ ແຮງຍູ້ ຫຼື ແຮງຊຸກດັນເຮັດໃຫ້ສະແດງອອກທາງພຶກຕິກຳ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້