ຄວາມກຽດຊັງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ຄວາມກຽດຊັງ ເປັນອາລົມໜຶ່ງຂອງມະນຸດທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ມັກ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາທີ່ສະແດງຄວາມບໍ່ເຫັນດີນຳ ກັບຄົນອື່ນ ບາງເທື່ອພົບຄວາມກຽດຊັງເປັນອາການທີ່ເກີດຈາກການດູຖູກຕົນເອງຫຼາຍກວ່າຈາກການຖືກຂົ່ມເຫັງກັ່ນແກ້ງ
ຄວາມກຽດຊັງ ກົງຂ້າມກັບຄວາມຮັກ ສາມາດຫຼຸດອາກາດກຽດຊັງໄດ້ດ້ວຍການຫຼີກລ້ຽງຈາກສິ່ງທີ່ກຽດຊັງ ແຕ່ຫາກບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາກຽດຊັງໄດ້ກໍ່ຄວນຫຼັບຕາ ລະນຶກເຖິງສິ່ງທີ່ດີງາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກທີ່ສຳຄັນເຮົາຄວນລະງັບອາລົມກຽດຊັງໃຫ້ຢູ່ ເພາະບາງຄັ້ງອາລົມກຽດຊັງກໍ່ນຳພາເຮົາໄປສູ້ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ບາງຄັ້ງຄວາມກຽດຊັງສາມາດແກ້ໄດ້ດ້ວຍການໃຫ້ອາໄພ
ໃນທາງຈິດຕະວິທະຍາ, ຊິກມຸນ ຟຣອຍ ນິຍາມຄວາມກຽດຊັງວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມທຳຮ້າຍຕົ້ນກຳເນີດແຫ່ງຄວາມບໍ່ມີຄວາມສຸກ