ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານການບິນພົນລະເຮືອນ ໃນ ສປປລາວ ເປັນເສນາທິການ ດ້ານການບິນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ