ກຸ່ມພາສາຍ່ອຍລາວ-ຜູ້ໄທ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທລວມທັງພາສາຜູ້ໄທພ້ອມ ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ຈະຊອກຄົ້ນເອົາຂໍ້ມູນຢູ່ບ່ອນໃດ ? ຖ້າຫາກບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານຫາກຮູ້ແຫລ່ງຂໍ້ມູນກະລຸນາແນະນຳແດ່ ຈະເປັນພະຄຸນຢ່າງສູງ...... ດ້ວຍເຄົ່າລົບຮັກແພງ...